יום שלישי, 1 בנובמבר 2016

דמוקרטה מאוזנת


כידוע בכל דמוקרטיה תקינה יש שלש רשויות שוות מעמד המאזנות אחת את השניה. אדגיש שוות מעמד ומאזנות אחת את השניה. למעשה הרשות השופטת היא עליונה ולו מהסיבה שאפשר לערער על החלטות הרשות המבצעת או המחוקקת - השופטת החלטותיה סופיות .

אחד העקרונות בכל דמוקרטיה הוא שאין בדמוקרטיה אף רשות הממנה את עצמה, לא במישרין ולא בעקיפין. הכנסת לא בוחרת את עצמה, כך גם הממשלה מנועה מלבחור את הממשלה הבאה. לא רק שהרשויות המחוקקת והמבצעת לא בוחרות את עצמן - אין להן זכות ווטו כל שהיא על מי יחליף אותם.  והנה, בימי השופט העליון אהרון ברק - בית המשפט העליון, שלו 3 נציגים מתוך 9 בוועדה הבוחרת, וללישכת עורכי הדין שלה שני נציגים (ביחד חמש מתוך 9 ) ושיש בינהם מערכת גומלין מינו למעשה את ממשיכהם ואת ברק החליפו "תאומי ברק" מבחינת הגישה והנטיה השיפוטית. ,  לאחרונה התברר לי שהיום, למרות שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים שלא מאפשרת לבית המשפט העליון לבחור את ממשיכיו - בניגוד לעקרונות הבסיסיים ביותר של כל דמוקרטיה, יש לו עדיין זכות ווטו על מינוי השופטים הבאים.

הרי לא תעלו על דעתכם שלראש  הממשלה יהיה זכות ווטו אישית על מחליפו וכך הכנסת על מי יחליף אותה. הכלל הזה, שאף גוף לא ממנה את עצמו הוא חיוני לדמוקרטיה וחל על כל זרועותיה. הפרקליט הראשי, היועמ"ש ו/או הרמטכ"ל לא ממנה את מחליפו או שיש לו זכות ווטו על מחליפו וכן הלאה.  

עוד עקרון בדמוקרטיה שהרשות השופטת מפירה בישראל הוא עיקרון הסמכות. אף גורם בדמוקרטיה לא מגדיר לעצמו את סמכותו אלא היא מוגדרת, במסגרת האיזונים והבלמים, על ידי הרשויות האחרות בהובלת הרשות המחוקקת. אין בחוק הישראלי שום הסמכה לבית המשפט לבטל חוקים שנחקקו כדין בידי הרשות המחוקקת. את הסמכות נטלו לעצמם שופטי בית המשפט העליון  מהרחבה ופרשנות מרחיקת לכת של חוק "כבוד האדם וחרותו" שנחקק כחוק יסוד בכנסת ב 17/03/1992. בהיותו חוק יסוד הגובר על חוקים רגילים יכול בית המשפט, לגירסת אהרון ברק, לפסול חוק כי הוא סותר את חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו" -

אחד הנושאים ה"חמים" בדמוקרטיות הוא זכות האדם על חייו וזכותו לדרוש את מותו . הנושא הוא תולדה של התפתחות טכנולוגית ברפואה שמאפשרת להאריך בשנים רבות את חייו של הנוטה למות והאדם, אדון לגופו, לא רוצה להאנס לחיים. במדינה דימיונית, נקרא לה יראל, נבחרו לפני 50 שנה שופטים שמרניים שגדלו על קדושת החיים כערך עליון מוחלט. היות והם מינו את ממשיכהם עד היום, בית המשפט לא פותח דלת רחבה ל"נוטה למות". סך הכל הם מינו את ממשיכהם בשיטת השיכפול - מינו את ממשיכי עצמם.  איני מכיר את שיטות המינוי של שופטים עליונים בכל הדמוקרטיות האמיתיות אבל אני מהמר שהגם שלבית המשפט העליון יש, אמנם, השפעה על מינוי ממשיכיו אך אין בדמוקרטיה, מכל הידוע לי, מקרה נוסף של זכות ווטו של בית המשפט העליון על מינוי שופטים שלא בהתאם לקריטריונים מוגדרים בחוק מראש (רקע פלילי, מחלת נפש וכו, ) -  בישראל יש !  בארה"ב, לדוגמא, זו פריווילגיה מוחלטת של ראש הרשות המבצעת - הנשיא.

אם החובה המוחלטת לקיים את כל פסיקותיו בית המשפט העליון חיב להיות תוצר של איזונים בין הרשויות השופטת, המחוקקת והמבצעת וללא שום יכולת מצד איזה רכיב בוועדה להכתיב, ישירות או בעקיפין ובאמצעות ווטו את שופטי העליון העתידיים כפי שזה עדיין, להפתעתי, היום ועכשיו.

עמדתי האישית היא שכן !! בית המשפט העליון צריך להיות מוסמך לבטל חוקים אבל הסמכות צריכה להיות מוענקת על ידי הרשות המחוקקת . צריך להיות נוהל ברור  וחוקי, בדיוק כמו שבית המשפט העליון יושב כבג"ץ או כבית משפט עליון לעירעורים הוא צריך להיות מוסמך לשבת גם כבית משפט עליון לחוק(ה), או כבית משפט מיוחד. העילות לפנות אליו, ההרכב, שלא מוגדר היום בחוק, שרשאי לדון בחקיקה ולפסול אותה, למשל מספר שופטים, הרוב הקובע פסיקה. כדי לבטל חוק של הכנסת לא יכול להיות רוב מיקרי של 5/6 - חייב להיות הכרעה שיפוטית מובהקת וברורה, למשל רוב של 7/4. לכן המלצה ראשונה היא שלבית המשפט העליון לא תהיה זכות ווטו על מינוי עצמו והשניה  - חקיקה שמסמיכה ומגדירה את סמכותו של העליון לבטל חוק שחוקק כדין בכנסת.

לבסוף הגוף הבוחר לא יבחר שופטים לעכשיו אלא לעתיד כדי לא לתת לאירועים קונקרטיים ועכשוויים, מתווה הגז למשל, לעוות את ההחלטה. "הגוף" יבחר מבעוד מועד את שני השופטים הבאים לעליון ואת סדר כניסתם לכשיתפנה מקום. אז יבחר "הגוף" את הבאים בתור לשיפוט וחוזר חלילה.  בדמוקרטיה, לכל שוחרי הדמוקרטיה, אין אף גוף שיש לו זכות ווטו במינוי עצמו - כולל, כן !, הרשות השיפוטית .


8 תגובות:

 1. עורכי הדין, דרך לשכת עורכי הדין ודרך בית המשפט העליון ושופטים בכלל הפכו את עצמם לאיליטה החדשה. כפי שהבנקים חדלו להיות משרתי הציבור אלא מפלצת שעלתה על יוצרה כך גם בתי המשפט. כל מי שהיה לו מגע עם עורכי דין יודע שרובם פסיכופטים חסרי מוסר, ומאלו יצא בית המשפט והמחוקקים.

  השבמחק
  תשובות
  1. אולמרט: "99% מעורכי הדין מוציאים שם רע לכל היתר..."

   מחק
 2. השופטת נאור זועמת על רצונה של שרת המשפטים לבטל את זכות הווטו של השופטים החברים בוועדה והודיעה על הפסקת ההתייעצויות לגבי מינוי שופטים.
  http://www.maariv.co.il/news/law/Article-562156?utm_source=mivzak&utm_medium=cpc&utm_campaign=start

  השבמחק

 3. וגם זה

  הרוב המיוחד בוועדה לבחירת שופטים נועד לחזק את כוחם של נציגי הציבור ולבטל את ההגמוניה המוחלטת של מערכת המשפט. הניסיון של שקד לבטל אותו תמורת מינויים נקודתיים, עלול להיות בכייה לדורות
  http://tinyurl.com/jx6erdc

  השבמחק
 4. לפני הרפורמה האחרונה במינוי שופטים, מלפני שנתיים, לא היה דבר כזה "רוב מיוחס" - די היה ב 5 מתוך 9 ולבית המשפט העליון היו כל הזמן 5 קולות - 3 שלו ו 2 של לישכת עורכי הדין. באה הרפורמה הקודמת והעלתה אתמספר חברי הוועדה ל 11 אך קבעה רוב מיוחס של 7 נגד 4 בבחירת שופטים כך שלבית המשפט, עם חמשת הקולות שלו, היה ווטו על כל בחירה ונשמר העיקרון הלא דמוקרטי שבית המשפט, בעצם, ממנה את עצמו - לכן הרפורמה עברה בלי רעש ויחסי הנשיאה נאור עם אילת שקד, שרת המשפטים, נחשבו "טובים" - הרפורמה החדשה שעדיין לא ברור מה צורה לה באה לבטל, לדעתי בצדק גמור, את יכולתו של בית המשפט והרשות השופטת למנות את עצמה שזה אקט אנטי-דמוקרטיה בעליל.

  השבמחק
 5. והנה עוד אחד בנושא
  על פי המחקר, בשמונה מדינות מרכזיות (ארצות הברית, גרמניה, הולנד, יפן, צרפת, קנדה, אוסטריה ואוסטרליה) אין לרשות השופטת דריסת רגל כלשהי במינוי השופטים לבית המשפט העליון. בשוודיה ובדרום אפריקה השופטים רשאים להמליץ על מועמדים, אך הבחירה והמינוי נעשים על ידי נבחרי ציבור. בספרד ובפורטוגל השופטים בוחרים חלק קטן משופטי בית המשפט לחוקה, אך הרוב המכריע של השופטים נבחר על ידי נבחרי ציבור.
  העיקרון הדמוקרטי הקובע כי רשויות הממשל לא ימנו את עצמן וייבחרו בהתאם לעיקרון הייצוגיות, מנחה אם כן את מרבית המדינות הדמוקרטיות. זעקות השבר על קץ הדמוקרטיה בכל פעם שעוצמתה המופרזת של מערכת המשפט עולה לדיון, הן לא יותר מדמגוגיה שקרית שנועדה לשמר את ההגמוניה הכוחנית של השמאל במוקדי הכוח.

  http://tinyurl.com/h3mhzug

  השבמחק
 6. לאורי שלומות

  אבקש את רשותך להעתיק את הקטע שלך ולהפיצו בדף הפייסבוק שלי - כמובן עם קרדיט ל "אורי"
  בהערכה

  השבמחק
 7. כמובן, ואין צורך לתת קרדיט

  השבמחק